TikPlus Vietnam đồng hành cùng OCOP đạt doanh thu 100 tỷ đồng từ bán nông sản trên TikTok

Event